PLANEJAMENT APROVAT

Modificacions del PGM 

173- Modificació de PGM Pla de Ponent

https://www.gavaciutat.cat/ciutat/urbanisme-i-obres/173-modificacio-pgm-pla-de-ponent

179 – Modificació de PGM Àrea Parc del Calamot

https://www.gavaciutat.cat/ciutat/urbanisme-i-obres/191-modificacio-pgm-area-parc-calamot

209-  Segona modificació puntual de PGM del Pla de Ponent (Illes A8 i B2)

https://www.gavaciutat.cat/ciutat/urbanisme-i-obres/209-2a-modificacio-puntual-de-pgm-del-sector-pla-de-ponent-illes-a8-i-b2

 

Plans Parcials

174- Modificació del Pla Parcial Pla de Ponent

https://www.gavaciutat.cat/ciutat/urbanisme-i-obres/174-modificacio-pp-pla-de-ponent

195- Modificació Pla Parcial Parc del Calamot i equipament

https://www.gavaciutat.cat/ciutat/urbanisme-i-obres/195-modificacio-pla-parcial-parc-del-calamot-i-equipament

199- Modificació puntual de les ordenances reguladores del Pla Parcial Pla de Ponent

https://www.gavaciutat.cat/ciutat/urbanisme-i-obres/199-modificacio-puntual-ordenances-reguladores-del-pla-parcial-pla-de-ponent

210- Segona modificació puntual del Pla Parcial Pla de Ponent (Illes A8 i B2)

https://www.gavaciutat.cat/ciutat/urbanisme-i-obres/210-2a-modificacio-puntual-del-pla-parcial-sector-pla-de-ponent-illes-a8-i-b2

 

Plans Especials:

184- Pla Especial Modificació d’Usos d’Equipament E1 i E2 Pla de Ponent

https://www.gavaciutat.cat/ciutat/urbanisme-i-obres/184-plan-especial-modificacio-d-usos-d-equipaments-e.1-i-e.2-pla-de-ponent

196- Pla Especial Ampliació d’Usos Vp1 del Pla de Ponent

https://www.gavaciutat.cat/ciutat/urbanisme-i-obres/196-pla-especial-ampliacio-usos-vp1-del-pla-de-ponent

 

PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA EN EXPOSICIÓ PÚBLICA

Projecte de reparcel·lació del Pla de Ponent

https://www.gavaciutat.cat/projecte-de-reparcel.laci%25c3%25b3-del-pla-de-ponent