La vida que desitges,
a la ciutat que estimes.

Ponent significa més Gavà i millor Gavà. És a dir, la ciutat que tenim, en procés de creixement, renovació i transformació, i a partir del nostre model: un model sostenible i equilibrat, que dona resposta als reptes territorials i mediambientals. Que permet afrontar un repte social de primer nivell com la dotació d’habitatge, amb una molt elevada proporció d’habitatge social protegit. I que facilita la dotació de nous equipaments per als nous barris i per al conjunt de la ciutat.

pdf